OLITO.ru 2015
(Beta версия)
Категорий не найдено
Фирм не найдено
Ничего не найдено
{{#if image}}
{{/if}}
{{name}}
{{title}}
{{#each path}} {{#if @first}}{{else}},{{/if}}{{name}} {{/each}}
{{#if image}}
{{/if}}
{{name}} {{#if child}}(Филиалов: {{child}}){{/if}}
{{#if title}}
{{title}}
{{/if}}
г.{{#if address.city}}{{address.city.name_ru}}{{else}}{{address.cityname}}{{/if}} / ул.{{#if address.street}}{{address.street.name_ru}}{{else}}{{address.streetname}}{{/if}} / д.{{#if address.house}}{{address.house.number}}{{address.house.part}}{{else}}{{address.housename}}{{/if}}
{{#if is_category}}
{{#if image}}
{{/if}}
{{name}} категория
{{title}}
{{#each path}} {{#if @first}}{{else}},{{/if}}{{name}} {{/each}}
{{else if is_firm}}
{{#if image}}
{{/if}}
{{name}} фирма {{#if child}}(Филиалов: {{child}}){{/if}}
{{#if title}}
{{title}}
{{/if}}
г.{{#if address.city}}{{address.city.name_ru}}{{else}}{{address.cityname}}{{/if}} / ул.{{#if address.street}}{{address.street.name_ru}}{{else}}{{address.streetname}}{{/if}} / д.{{#if address.house}}{{address.house.number}}{{address.house.part}}{{else}}{{address.housename}}{{/if}}
{{/if}}
Материк не найден
Страна не найдена
Регион не найден
Область не найдена
Город не найден
Район не найден
Микрорайон не найден
Улица не найдена
Дом не найден
{{name_ru}}
{{name_ru}}
{{#each land}} {{name_ru}}{{#if @last}}{{else}},{{/if}} {{/each}}
{{name_ru}}
{{country.name_ru}}

{{name_ru}}
{{country.name_ru}} / {{state.name_ru}}

{{name_ru}}
{{country.name_ru}} / {{state.name_ru}} / {{region.name_ru}}
{{name_ru}}
{{city.name_ru}}
{{name_ru}}
{{city.name_ru}} / {{district.name_ru}}
{{name_ru}}
{{city.name_ru}} {{#each district}} {{#if @first}}/{{else}},{{/if}} {{name_ru}} {{/each}} {{#each micro}} {{#if @first}}/{{else}},{{/if}} {{name_ru}} {{/each}}
{{number}}, {{street.name_ru}}
{{city.name_ru}} {{#if district}}/ {{district.name_ru}}{{/if}} {{#if micro}} / {{micro.name_ru}}{{/if}}